FDVkongressen

Gardermoen, 20.-21. april

FDVkongressen 20.-21. april 2020!

Her kommer siste nytt fra fagområdet og de viktigste aktørene. Meld på her!

Takk til ALLE som deltok på FDVkongressen 2019

Vi er nå i gang med å tenke på neste års FDVkongress. Her finner du nyheter, program og presentasjoner fra kongressen som ble arrangert tidligere i år.

Vår visjon er å effektivisere måten vi arbeider med forvaltning, drift og vedlikehold. BIM og IoT er på full fart inn i fagfeltet. På kongressen får du innblikk i den nyeste teknologien, de beste praktiske løsningene, samt treffe andre som har løsninger på de utfordringene du møter i hverdagen. Fremtidens FDV er i støpeskjeen, og som deltaker får du være med på reisen, knytte kontakter og få inspirasjon til å effektivisere måten du arbeider på.

 

Nyheter / oppdateringer

Innholdsrikt og spennende program!

Vi har samlet de beste på sine respektive områder, for å sikre et faglig sterkt program som vil gi deg nye muligheter i ditt arbeid.

Program for 2019 - Programmet for 2020 kommer på et senere tidspunkt!

Tid Hva Hvem

09:00 - 09:30

Registrering/ messebesøk  

09:30 - 09:45

Velkommen til historiens første FDVkongress


Kongressen vil være en møtearena for alle som arbeider med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av eiendom. Bakgrunnen er at sentrale aktører i fagfeltet mener at tiden er moden for å effektivisere måten vi tilnærmer oss eiendomsforvaltning på. Alt for mye ressurser sløses, i både offentlig og privat forvaltning, fordi man ikke tar i bruk de muligheter som finnes.

 

09:45 - 10:15

Veien til kognitive bygg legges nå


Hvordan sikre at byggets styringssystemer, SD anlegg, IoT samt eksterne data og tjenester samvirker for å gjøre bygget smartere og mer integrert med samfunnet. Hvordan sørge for at data, informasjon og analyser kan brukes til å minimalisere driftskostnadene og maksimere brukeropplevelsen. En fremtidsrettet plattform for smarte bygg må være åpen og integrert, den må kunne utnytte kunstig intelligens og tilby kognitive tjenester.
Last ned presentasjon

GK Gruppen AS v/ Øyvind Monrad-Krohn

10:15 - 10:45

Nøkkelen til fornøyde leietakere


Albregt vil med erfaringen som leietaker, gårdeier og nå forvalter, se på hva som kreves for å få og beholde fornøyde leietakere.
Last ned presentasjon

Malling & Co AS v/ Albregt Moltumyr

10:45 - 11:00

Presentasjon av utstillere på messe  

11:00 - 11:30

Pause med messebesøk  

11:30 - 12:30

Lunch/ messebesøk  

12:30 - 13:00

Sensorteknologi


Smarte, trådløse mini-sensorer som knytter sammen enheter er kun første steg i IoT. Verdien kommer først når du låser opp potensialet for gode avgjørelser basert på dataene. Novsett snakker hvordan du ved hjelp av sensorteknologi kan optimalisere ytelse, redusere vedlikeholds og inventarkostnader, samt bedre energibruk, sikkerhet og komfort

Disruptive technologies v/ Ole Petter Novsett

13:00 - 13:30

Fra 15 år gammelt bygg til autonomt bygg


La robotene styre energi optimaliseringen i bygget. ClevAir robotene styrer allerede byggene, og hva gjør vi så videre?
Last ned presentasjon

Smart Plants /v Sjur Usken

13:30 - 14:00

På vei mot nullutslippsbygg


Bygninger står for mye av det totale globale energiforbruket og utslippene av drivhusgasser. 50 % av materialene som utvinnes brukes i byggenæringen. Forbedring av bygningens energiytelse er avgjørende for å unngå økt energibruk og klimagassutslipp. Nullutslippsbygg, plusshus og nullutslippsområder blir dermed en nødvendighet. Hvordan kan man realisere nullutslippsbygg?
Last ned presentasjon

NTNU v/ Professor Arild Gustavsen

14:00 - 14:30

Pause med messebesøk  

14:30 - 15:00

Digital tvilling fra grunn til ferdig bygg i drift


Hvordan kan byggebransjen dra nytte av digitale tvillinger og digital tråder?

Geograf AS v/ Per Kverneland

15:00 - 15:30

Flytter brannøvelsen inn i den virtuelle verden!


Real Training AS tar brannsimulering til neste nivå, og lar deg øve på situasjoner som er praktisk umulig ved en tradisjonell øvelse. Gjennom VR-briller vil liv reddes og verdier spares. Konseptet er fleksibelt, kostnadseffektivt og miljøvennlig.
Last ned presentasjon

Real Training AS v/ Arve Aasmundseth

15:30 - 16:15

Helt - ikke stykkevis og delt


I et teknologisk hurtigskiftende landskap, er det en tendes til å fokusere på å optimalisere enkeltoperasjoner, for å effektivisere drift. Hvordan kan vi løfte blikket, og arbeide mot en helhetlig strategi for hele eiendomsforvaltningen?
Last ned presentasjon

Mulitconsult/NTNU, Amin Haddadi

18:00

Middag


Middag med underholdning; Motarbeider.no kommer! Motarbeider har profesjonalisert det å spre eder og galle. Litt om litt er frustrasjonsheving og målrettede misforståelser nå omgjort til kjedelig rutinearbeid. I takt med profesjonaliseringen dekker motarbeider nå de fleste behov for organiserte nedturer, og jobber daglig med organisasjonsforverrende tiltak i såvel privat som i offentlig sektor.

 
Program for 2019 - Sist oppdatert: 29.03.19 - 11:14  
Tid Hva Hvem

09:00 - 09:45

Mingling/ messebesøk  

09:45 - 10:00

Velkommen til dag 2  

10:00 - 10:30

Hva er BIM og hvorfor er det viktig i et FDV perspektiv


En orientering om hva BIM er og hvilke muligheter det gir i dag og hvilke nye muligheter det gir i nær fremtid.
Last ned presentasjon

Focus Software AS v/ Geir Støvern

10:30 - 11:00

Fra BIM i byggefase til BIM i driftsfase


Overgangen fra plannleggingsfase til driftsfasen er den mest utfordrende i å få effektiv utnyttelse i daglig drift. Hva er grepene som må gjøres for å lette overgangen?
Last ned presentasjon

Sweco AS v/ Per Anders Hodne

11:00 - 11:30

Hva er gevinsten av god FDV fra et forsikringsselskaps perspektiv?


Mange byggeiere tar for lett på forsikring av sine verdier, som igjen kan få store konsekvenser ved skade. Hvordan sikre at systemet du benytter reduserer risiko for både byggeier og forsikringsselskap?

Kystmegleren AS v/ Daniel Henriksen

11:30 - 12:30

Lunch/ messebesøk  

12:30 - 13:00

Hvordan lykkes med innsamling av FDV dokumentasjon i praksis?


Manglende effektiv tilgang til FDVU-dokumentasjon gir byggeiere vesentlige løpende merkostnader. Det er stor usikkerhet blant både leverandører og mottakere av FDVU-dokumentasjon knyttet til både omfang og format. Vi ser på noen av de utfordringer som ligger rundt innsamling av dokumentasjon og hjelpemidler som finnes tilgjengelig.
Last ned presentasjon

Undervisningsbygg Oslo kommune v/ Gunnar Slinning Østad

13:00 - 13:30

IoT washroom i et FDV-perspektiv


Her får vi et praktisk eksempel fra Katrin Live, hvordan IoT kan fungere i et samspill for å effektivisere renhold, varebeholdning og overvåkning av trafikk.
Last ned presentasjon


Metsä Tissue v/ Henrik Runshaug

13:30 - 13:45

Pause/ messebesøk  

13:45 - 14:15

SD-anlegg - IoT - hva ser vi i framtiden?


IoT produkter er utviklet med det formål at de skal kunne samhandle med andre systemer og produkter. Er SD- anleggene og den tradisjonelle bygg automasjon bransjen klar for samhandling med IoT?

EM systemer AS v/ Geir Sandal

14:15 - 14:30

Avslutning og oppsummering  

14:30 - 16:00

Mingling/messebesøk

Med forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 29.03.19 - 11:14

 

Priser

Vi ordner overnatting mellom dagene og kan også tilby overnatting fra dagen før.

Student pris uten overnatting/middag

2.900 kr.
 • Deltakeravgift
 • Dagpakke
 • Alle priser er eks. mva

Uten overnatting/middag

 
4.950 kr.
 • Deltakeravgift
 • Dagpakke
 • Alle priser er eks. mva

Med overnatting/middag

Vanligste
6.250 kr.
 • Overnatting 20.- 21.
 • Konferansemiddag
 • Alle priser er eks. mva

Med ekstraovernatting
 

7.450 kr.
 • Samme som overnatting/middag med:
 • Overnatting 19.-21.
 • Alle priser er eks. mva
Thoa

Balder Allé 2, 2060 Gardermoen

Thon Congress Gardermoen

Vegg i vegg med Thon Hotel Oslo Airport

Kontakt oss her

Være standholder på FDVkongressen?

Å være utstiller på FDVkongressen gir en unik mulighet til å treffe beslutningstakere og fagpersoner innenfor bransjen. Vi har kun 15 utstillerplasser tilgjengelig.

Utstillerplassen er inntil 6m2, og det vil bli kjørt en konkurranse med premiering, som sørger for at deltakerne oppsøker standplassen.
 

Standplass

Pr. dag
5.900 kr.
 • + dagpakke, 600 kr. pr. dag, pr. pers.
 • eller: + helpensjon, 2500 kr. pr. pers.
 • Alle priser er eks. mva.
 

Utstillere 2019